Откриване на новата учебна година

Откриването на учебната 2020/2021 година ще бъде на 15.09.2020 г. (вторник) от 9:30 часа, в пространството между 1. блок и 2. блок на Техническия университет - София, кв. Дървеница, бул. „Климент Охридски“ № 8.

Учениците от 8. клас трябва да се явят на този ден в 8:45 часа. Класните ръководители ще раздадат тениските на ТУЕС. Тези от тях, които ще пътуват за Зеленото училище в Семково, трябва да бъдат с необходимия им багаж.

Всички останали ученици трябва да се явят на този ден в 9:00 часа, облечени с тениските на училището.

Редовните учебни занятия за учебната 2020/2021 година ще започнат на 16.09.2020 г. присъствено, в 9. блок на Техническия университет – София, кв. Дървеница. Учениците от 8., 9. и 11. класове ще учат първия срок първа смяна (от 8:00 часа), а тези от 10. и 12. класове – втора смяна.

Родителската среща за 8. клас ще се проведе на 17.09.2020 г. (четвъртък) от 18:30 ч. в 1. блок на ТУ-София, зала 1152.

От ръководството на ТУЕС