Олимпиада по математика

Общинския кръг на олимпиадата по математика ща са проведе на 9.12.2023 г.

Регистриралите се  ученици трябва да се явят в 8:30 ч пред блок 9 на ТУ–София.

Необходимо е да носят със себе си чертожни инструменти и разрешените за съответния клас помощни справочни материали.