Олимпиада по математика

Олимпиадата по математика ще се проведе на 14.12.2019 г. (събота), от 9:00 часа.


Всички участници трябва да бъдат всградата на ТУЕС в 8:30 часа.