Олимпиада по информатика

Първият (общински) кръг на Националната олимпиада по информатика в София ще се проведе на 7 януари (неделя) от 8:30 часа в следните училища-домакини:

  • НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, ул. “Бигла” 52
  • ПЧМГ, бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” № 58
  • СМГ “П. Хилендарски”, ул. “Искър” 61
  • ЧОУ “Света София” (само за ученици на училището)

Регистрация за първия кръг трябва да направите тук, като може да видите регистъра на записаните тук.

Участниците в олимпиадата (или техни родители/попечители/настойници ако самите участници са под 16 годишни) подават до директора на училището, в което се обучават, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите им от олимпиадата и личните им данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място); както и за публикуване на снимки и/или видео с тяхнно участие.

Участниците, които не са от училище домакин, предават на квесторите копие от декларациите им.

Образци на декларациите може да откриете на следните линкове:

Регламентът на олимпиадата може да откриете тук.

По време на първия кръг на олимпиадата ще можете да изпращате решенията си директно към автоматизирана система за проверка. Системата е същата, която беше използвана по време на Откритото първенство на София по информатика.

Тестващата ситема ще предоставя текста на задачите в електронен вид и задачите няма да Ви се дават разпечатани на хартия.

По време на олимпиадата ще може да отправяте въпроси по условията на задачите чрез тестващата система.

Тестващата система предоставя информация за ограничения по време и по памет при изпълнение на програмите Ви.

По време на олимпиадата системата ще дава частична обратна връзка за процеса на тестване на задачите: системата ще тества задачите Ви с пълния комплект тестове, но ще съобщава резултатите САМО за около 20-30% от тях. За класиране ще се отчита най-доброто от решенията Ви по дадена задача, а не последното изпратено.

Пароли и потребителски имена за свързване с тестващата система ще Ви раздадат квесторите в изпитните зали.