Олимпиада по информационни технологии

Приканваме учениците на ТУЕС за участие в олимпиадата по информационни технологии. С регламента за участие може да се запознаете тук.

Всеки ученик, желаещ да участва в общинския кръг на олимпиадата, трябва да регистрира своя идеен проект на адрес 

https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/registration до 12 декември 2023 година.

При регистрацията на проектите се пише на български език и в полето за област внимателно се попълва София-град, тъй като областта не може да се редактира след успешно приключена регистрация.

Преди регистрация трябва да координирате своите проекти с Милен Спасов – координатор за олимпиадата от ТУЕС към ТУ–София - mspasov@elsys-bg.org