Общински кръг на олимпиадата по математика 2023г.

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 09.12.2023 г. (събота) от 09:00 ч.

Желаещите за участие трябва да се запишат при преподавателя си по математика до 24.11.2023 г.(петък) и предоставят на тях попълнена декларация по образец за информирано съгласие.

Продължителността на олимпиадата за всички възрастови групи е 4 астрономически часа.

Учениците, които ще участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, трябва да заемат местата си до 08:30 ч. на 09.12.2023 г. Допълнително ще съобщим разпределението по залите.