Oбщински кръг на Националната олимпиада по информатика

Oбщинският кръг на Националната олимпиада по информатика ще се проведе на 09 януари 2022 г. от 09:00 часа.  

Начало на олимпиадата: 09:00 часа. Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.

Всеки ученик, който желае да участва в олимпиадата, трябва задължително да се регистрира най-късно до 24:00 часа на 5 януари 2022 г. в следната регистрационна форма.

Актуална информация за организацията и провеждането на Националната олимпиада по информатика за София-град ще се публикува на адрес: http://sofiacode.com.

Регламентът за провеждане на олимпиадата може да се намери тук.

За участие в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата по образец:

Декларация-над-16-год;

Декларация-под-16-год.