Областен кръг на Националната Олимпиада по Информатика

1. Класирани ученици за участие в областния кръг:

Мартин Данаилов Дацев 12 клас
Петър Стоянов Милев 12 клас
Евгени Драгомиров Димов 11 клас
Самуил Ивайлов Георгиев 10 клас
Йордан Мирославов Златанов 10 клас

2. На 16.02.2018 г. /събота/ от 9,00 ч. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе областният кръг на олимпиадата по информатика. Всички допуснати до областен кръг ученици следва да са заели местата си най-късно късно до 08,30 часа на 16.02.2018 г. и да носят документ за самоличност.

3. За участието си в областния кръг на олимпиадата по информатика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на резултата от участието.  Декларациите се намират в 24 кабинет.  Срок за подаване на декларациите: 11.02.2019 г.