НП „Обучение за ИТ кариера”- входен тест

За всички ученици от 10 клас, които са се регистрирали за обучение по Национална програма „Обучение за ИТ кариера” и не са направили входния онлайн тест на 14.10.2018 г. се предоставя възможност да положат входния онлайн тест на 20.10.2018 г. (събота) от 10:00 ч . до 10:50 ч.