Неучебен ден

На 18.05.2022 г. ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература. Денят за учениците от 8., 9., 10. и 11. клас е неучебен. Пожелаваме успех на зрелостниците от 12. клас!

Инструктаж за зрелостника може да се намери в Училището/Правилници и документи.

От Ръководството