Национално външно оценяване за 10 клас

На вниманието на десетокласниците и техните родители!

През месец юни тази учебна година на учениците от 10. клас им предстои Национално външно оценяване (НВО). 

НВО е задължително за всички ученици по предметите:

  • Български език и литература

  • Математика

Оценките (точките) от това външно оценяване не влизат в дипломата за завършено средно образование, която учениците ще получат след успешно завършване на 12. клас.

За тези изпити не се подават заявления.

Учениците имат възможност (не е задължително) да се явят и на изпити по чужд език и информационни технологии. 

Резултатите от тези изпити не влияят на по-нататъшното им обучение в ТУЕС.

Тези от десетокласниците, които имат желание да положат допълнителни, незадължителни изпити по чужд език и по информационни технологии, трябва да попълнят съответното заявление и чрез класните ръководители да предадат по електронен път в срок до 9.04.2020 г.

Формуляри за заявленията ще получите от класните ръководители или ще ги намерите тук.