Начало на втория срок

Съветът на преподавателите на ТУЕС реши на 6.02.2020 г. (четвъртък) и 7.02.2020 г. (петък) да се учи с програмата за І срок в сградата на ТУЕС. Тези дни са от четна седмица.
Начало на ІІ срок - 10.02.2020 г.
Учениците от 8., 9., 10., и 11.класове ще имат учебни занятия за втория учебен срок в 9.блок на ТУ-София, кв. Дървеница.
Виж тук картата с разположение на сградите на ТУ-София
Първа смяна са учениците от 8. и 10. клас.
Втора смяна - учениците от 9. и 11. клас.
Учениците от 12. клас ще учат І смяна  в сградата на ТУЕС, ж.к. Младост до второ нареждане.

Седмицата от 10.02.2020 г. е нечетна.