КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНОТО СВОБОДНО МЯСТО, специалност "Системно програмиране" в ТУЕС към ТУ-София - за учебната 2023/2024 г.

На основание чл.104,ал. 1, т.2, чл. 107, чл.56 и чл.57 от Наредба №10 от 2016г. с изм. от 2023 г. на МОН за организация на дейностите по прием в училищното образование, комисия определена със заповед № РД 11 – 30 /20.11.2023г на Директора ТУЕС към ТУ – София разгледа подадените документи на кандидатите и класира по низходящ ред според бала на учениците на основание следните ученици:  

  • Е. Г. К. - бал 468,25 т. - вх. № II - 19 / 22.11.2023 г.
  • К. Ц. Т. - бал 453,25 т. - вх. № II - 15/ 22.11.2023 г.
  • К. П. П. - бал 437 т. - вх. № II - 13/ 22.11.2023 г.
  • С. К. К. - бал 432 т. - вх. № II - 18/ 22.11.2023 г. 
  • А. П. Б. - бал 431 т. - вх. № II - 14/ 22.11.2023 г. 
  • Й. Б. П. - бал 383,50 - вх. № II - 17/ 22.11.2023 г.


  • О. И. К. - бал няма - вх. № II - 16/ 22.11.2023 г.

Приет е  ученикът с най-висок бал. Той трябва да се запише на 23.11.2023г. година /четвъртък/ от 14:00 часа до 17:00 часа в канцеларията.