КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНОТО СВОБОДНО МЯСТО, специалност "Компютърни мрежи" в ТУЕС към ТУ-София - за учебната 2023/2024 г.

На основание чл.104,ал. 1, т.2, чл. 107, чл.56 и чл.57 от Наредба №10 от 2016г. с изм. от 2023 г. на МОН за организация на дейностите по прием в училищното образование,

комисия определена със заповед № РД 11 – 34 /23.11.2023г на Директора ТУЕС към ТУ – София разгледа подадените документи на кандидатите и класира по низходящ ред според бала на учениците на основание следните ученици:  

  • К. Ц. Т. - бал 453,25 т. - вх. № II - 22/ 24.11.2023 г.
  • С. К. К. - бал 432 т. - вх. № II - 21/ 24.11.2023 г. 
  • А. П. Б. - бал 431 т. - вх. № II - 26/ 24.11.2023 г. 
  • К. Н. Н. - бал 402,50 - вх. № II - 23/ 24.11.2023 г.
  • С. Ц. Р. - бал 289 - вх. № II - 25/ 24.11.2023 г.
  • О. И. К. - бал няма - вх. № II - 24/ 24.11.2023 г.  

Приет е ученикът с най-висок бал. Той трябва да се запише на 27.11.2023 година /понеделник/ от 09:00 часа до 13:00 часа в канцеларията.