Изпращане на випуск 2019 - 17.05.2019 г., петък, от 12:30 ч.

Всички ученици на ТУЕС трябва да бъдат в двора на училището в 12:30 ч.

Всички ученици от випуск 2019 трябва да бъдат в сградата на ТУЕС в 10:30 ч.
Разпределение по кабинети:
12.а - 42. кабинет
12.б - 43. кабинет 
12.в - 44. кабинет  
12.г - 46. кабинет