Изпращане на Випуск 2018

На 18.05.2018 г., петък,  от 12:30 часа, в двора на училището,  ще се състои тържеството за изпращане на 12.клас, випуск 2018.
Учебното разписание за този ден може да видите тук (за 8 и 9 клас) и тук (за 10 и 11 клас).
Всички ученици от 12. клас трябва да бъдат в училище в 11:00 часа за инструктаж за ДЗИ и получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ.
Разпределение на 12.клас по кабинети:
12.а – 43.кабинет
12.б – 44.кабинет
12.в – 47.кабинет
12.г – 37.кабинет