Изпити за промяна на оценката

Изпитите за промяна на оценката ще се проведат съгласно следния график:

На 9.05.2018 г. (сряда) от 14:30 часа в 46.каб.:

Изпити за промяна на оценката:

по математика - ЗП 11.клас
по  биология - 9.клас
по химия - 9.клас
по ИЦС - 10.клас


На 10.05.2018 г. (четвъртък) от 13:00 часа в 45.каб.:

Изпити за промяна на оценката:

по математика - ЗИП 11.клас

по математика - целият курс на обучение