Информацията за обучение по професия Приложен програмист по НП "Обучение за ИТ кариера"

Отворена е регистрацията за обучение за Приложен програмист на 10-токласници по Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Като училищен център по Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София информира, че е отворена регистрацията за обучение за професия „Приложен програмист“. Всички ученици от 10 клас, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“, могат да кандидатстват до 10 ноември 2017 г. за тригодишно безплатно обучение за професионална квалификация „Приложен програмист“.

Програмата предоставя уникалната възможност учениците с интерес към високите технологии да придобият професионална квалификация като допълнение към текущото им образование. Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя. Обученията ще се извършват в партньорство между Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София и СофтУни. Предвидената програма за първата година обхваща 320 учебни часа, като за периода на цялата програма ще се покрият общо 960 часа.

Учениците, които имат желание да се запишат за участие в програмата трябва да се регистрират на този линк до 10 ноември 2017 г. За да продължат участието си в програмата и за да могат да се сформират групите, те трябва да проведат онлайн тест на 11 или 12 ноември. Системата за тестовете ще е отворена в продължение на 48 часа, а самият тест трябва да бъде попълнен в рамките на 1 час.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ е разработена в партньорство от МОН, представители на училища и университети, БАСКОМ - Българска асоциация на софтуерните компании, БАИТ - Българска асоциация за информационни технологии, ИКТ Клъстер - Клъстер информационни и комуникационни технологии и компании от бранша, Българската аутсорсинг асоциация. Представители на ТУЕС участват активно в работната група за създаване на програмата и в разработването на учебното съдържание. ТУЕС е един от 5-те национални центъра по програмата, като координира обучението на ученици от гр. София.

Още информация по темата ще намерите в сайта на МОН.