График поправителна сесия юли 2024

График поправителна сесия юли.