Държавен изпит по теория на специалността

Учениците от 12 клас да се явят на 06.06 2019 г. /четвъртък/ в 7:30 часа пред блок № 1 - Ректорат на Технически университет – София за провеждане на държавен квалификационен изпит по теория на специалността.

Разпределение по зали: 

12 а клас – бл.1, ет. 1, зала 1152
12 б клас – бл.1, ет. 1, зала 1152
12 в клас – бл.1, ет. 1, зала 1151
12 г клас – бл.1, ет. 1, зала 1151