Държавен изпит по теория на професията и специалността

Държавният изпит по теория на професията и специалността, сесия септември 2019 г., ще бъде на 11.09.2019 г. Крайният срок за подаване на заявленията е 30.08.2019 г.