Дистанционно обучение - януари 2021


Дистанционното обучение за учениците от ТУЕС се удължава до 31.01.21г. по заповед № РД11-41/ 22.12.2020 г.