Дипломни работи випуск 2020

1. Всички дипломанти трябва да предадат  зявление по образец   на хартиен носител за тема на дипломна работа в срок до 7.11.2019 г.

       Отговорниците по класове събират и предават заявленията в кабинет 22.

2. Всички дипломанти трябва да попълнят  задание по образец  на дипломна работа.

3. Всички дипломанти трябва да попълнят следната  форма  и да прикачат файла на заданието в срок до  10.11.2019 г.

 

 Срокът за предаване на заданията на дипломната работа на хартиен носител с подпис от дипломния ръководител е до 15.11.2019 г. в ТУЕС – кабинет 22

 Изисквания за структура и оформление на дипломна работа може да видите  тук