Честит Ден на славянската писменост и култура!

Честит Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

Нека постиженията на учениците ни са повод за гордост и вдъхновение в училищната общност! 

Нека устремът и енергията на преподавателският екип се съхранят и умножат в името на още повече успехи! 

С уважение и плам, 

Ръководството на ТУЕС