Церемония за награждаване – конкурс „Светът по-добро място за теб и мен“

На 15-ти юни от 12:30 във фоайето пред физкултурния салон в ТУЕС ще се проведе церемония по награждаване на победителите в конкурса „Светът по-добро място за теб и мен“.  Конкурсът включваше рисунки на ученици от 8 клас, участвали в едноименния проект.

Инициативата е част от проектна идея „Младежки свят и доброволчество“. Реализира се по инициатива на екип от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София, в състав Евелина Пейчева ръководител  на проекта, Екатерина Захова – психолог, Страхил Патарински – психолог и Пламенка Петрова – социален работник.

В хода на реализираната инициатива са проведени информационно дискусионни срещи с учениците от пет столични училища (ТУЕС към Технически университет – София Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, Национален учебен комплекс по култура – Горна Баня, , 95СУ „Професор Иван Шишманов“, Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“).

По време на тези срещи бяха предадени послания за здравословен начин на живот, свободен от употребата на наркотици. Учениците от своя страна отразиха своето разбиране върху сложността на дискутираните теми, чрез художествени произведения.

Рисунките на учениците бяха изложени в училищата под надслова на проекта „Светът по-добро място за теб и мен“.

Повече за организаторите: Превантивно - информационен център по проблемите на наркоманиите  - София (ПИЦ по ПН – София) е специализирано звено към Съвета по наркотични вещества, структура на Министерство на здравеопазването. В него работят специалисти в областта на превенцията на употребата на психоактивни вещества. ПИЦ по ПН – София реализира утвърдени от Министерството на здравеопазването и Министерство на образованието програми и подлежи на мониторинг и оценка, с цел ефективност и противодействие на опасни поведения сред младото поколение.