Бялото училище се отменя

Поради усложнената епидемична обстановка и нарастналия брой карантинирани класове в училище, на ТУЕС към ТУ-София в периода 23.01.2022 -30.01.2022 г. Бялото училище се отменя. Учениците ще имат редовни учебни занятия до приключване на първия учебен срок.


от Ръководството на ТУЕС