30 години ТУЕС в НДК

Във връзка с отбелязване на 30-годишнитата на ТУЕС, на 7.12.2018 г. (петък), учениците от 8., 9., 10. и 11. клас ще учат първа смяна.

Разписанието за деня вижте тук.

След часовете, учениците заедно с класните си ръководители трябва да бъдат в кино Люмиер, НДК, в 13:30 часа.

Учениците от 12. клас ще имат редовни учебни занятия – втора смяна.

Във връзка с отбелязване на 30-годишнитата на ТУЕС, на 7.12.2018 г. (петък), учениците от 8., 9., 10. и 11. клас ще учат първа смяна.

Разписанието за деня вижте тук.

След часовете, учениците заедно с класните си ръководители трябва да бъдат в кино Люмиер, НДК, в 13:30 часа.

Учениците от 12. клас ще имат редовни учебни занятия – втора смяна.