Театрален клуб

Театралният клуб се превърна в естествено продължение на литературния си „събрат“ и през 2019 г. направи първите си смели крачки. Младите артисти съвсем самостоятелно разработиха постановката „Да бъдеш Хорацио или не?“, представяйки своя свеж поглед върху вечната тема за хамлетовското светоусещане. Сценарият, режисурата, сценографията и актьорската игра на учениците са и своеобразното послание на клуба – че сплотеният дух е едно от най-въздействащите изкуства.

Очаквайте сцената да оживее отново!

Поради извънредната обстановка клубът е временно преустановен, но се планира да се стартира отново през следващата учебна година.