Роботика и вградени системи

Технологично училище “Електронни системи” предоставя възможност на учениците да се запознаят с роботиката и да конструират и програмират сами своите първи роботи. Занятията са спонсорирани под различна форма от SAP Labs Bulgaria и Училище по роботика “Robopartans” и имат за цел да запознаят учениците с основни понятия в изграждането на роботизирани системи, базирайки се на комплекти по роботика Lego Mindstorms. Като следващ етап училището предоставя възможност на учениците да продължат обучението си по роботика под различни форми, базирайки се на Arduino.

Поради извънредната обстановка клубът е временно преустановен, но се планира да стартира отново през следващата учебна година, при условие, че е възможно присъственото му провеждане.