Psychology Lab

Психологическият клуб в училище е място за отворено общуване, споделяне и развиване на социалните умения. Неговата цел е повишаване на емоционалната интелигентност на учениците и подобряване на цялостната психологическа атмосфера в училище.
За повече информация, можете да се запишете за получаване на месечния бюлетин на психологическия клуб тук, или да пишете до училищния психолог на vasenova@elsys-bg.org.