Литературен клуб

„Времето винаги е било достатъчно коварно, че да отива там, където никой не го
желае, и да си тръгва в момента, когато ни трябва най-много“. Този цитат от
ученически разказ повдига завесата около дейността на клуба. Създаден през 2018 г. по
инициатива на учениците, той представлява свободно поле за дискусия върху книги и
за споделяне на лично творчество под формата на фрагменти, есета и стихотворения.
Изборът на заглавия и теми за размисъл е изцяло в ръцете на младите читатели, които
заедно търсят своето място в шеметния свят на книгите.

Knowledge, Book, Library, Glasses, Textbook