Филмов клуб

Филмовият клуб се появи в края на 2019 г. по желание на учениците, които превръщат седмото изкуство в интересен разговор за нещата от живота, намигащи ни от големия екран. Всяка среща е посветена на определен филм и протича под формата на дискусия върху достойнствата и посланията му.

Поради извънредната обстановка клубът е временно преустановен, но се планира да се стартира отново през следващата учебна година.