Филмов клуб

Филмовият клуб се появи в края на 2019 г. по желание на учениците, които
превръщат седмото изкуство в интересен разговор за нещата от живота, намигащи ни
от големия екран. Всяка среща е посветена на определен филм и протича под формата
на дискусия върху достойнствата и посланията му.

Cinema, Movie, Camera, Projector, Film, Video, Clip