Cisco академия

Интересът към обучението в Cisco академията CA Technology School “Electronic Systems” непрекъснато нараства. Увеличава се броят на успешно завършилите всички нива на CCNA студенти. Академията разполага със собствeна учебна лаборатория за провеждане на упражненията с реално мрежово оборудване.
Студентите от Cisco академията участват масово в ученическите състезания по “Компютърни мрежи”, като отборът е с най-голям брой състезатели. Вече е утвърдена традиция студентите от Cisco академията на ТУЕС към ТУ да са сред най-добрите и да печелят призови места. През 2011 г. отборът Cisco академията на ТУЕС спечели индивидуално и отборно първо място на Националното състезание по “Компютърни мрежи”, както и отборното първо място на Международното състезание, проведено в Букурещ, Румъния. За тези постижения през 2012 г. ТУЕС към ТУ – София и лауреатите от състезанията бяха наградени лично от Министър председателя на Република България.

Обучение

В LCA ELSYS-TU занятията са водени от гл. ас. д-р инж. Стела Стефанова – ръководител на академията и инструктор в нея, и Радостина Герчева – инструктор в академията.
В академията се провеждат курсове CCNA Exploration 1-4. Цената на всяко ниво е 200 лв. 
Oборудването, с което LCA ELSYS-TU разполага е: 4 маршрутизатора Cisco 4000 series и един маршрутизатор Cisco 7200 series,  3 маршрутизатора Cisco 2800 series,  3 комутатора Cisco Catalyst 2960 и 3 комутатора Cisco Catalyst 2950, както и с два безжични маршрутизатора Linksys WRT54GL.

Успехи

Първата група CCNA1 започва през месец февруари 2004 година.
До момента са завършили успешно 71 групи, от които ниво CCNA1 – 11 групи, ниво CCNA2 – 6 групи, ниво CCNA3 – 4 групи и ниво CCNA4 – 3 групи, CCNA Exploration 1 – 16 групи; CCNA Exploration 2 – 10 групи; Exploration 3 – 9 групи; Exploration 4 – 9 групи.
Oбщият брой на студентите обучени в Cisco академията на ТУЕС към ТУ – София е 978 човека.
В момента в Академията има 2 активни групи с 28 студенти в ниво Exploration 4 и 3 активни групи с 28 студенти в ниво Exploration1, в които се обучават общо 82 студенти.