Успех на ученик на ТУЕС на Младежката научна сесия на тема: „ФИЗИКАТА ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ“

Съюзът на физиците в България, Министерство на образованието и науката, Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Еврика“ бяха организатори на 51-вата Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Образованието и научните изследвания по физика - фактор за устойчиво развитие".
В Младежката научна сесия на конференцията десетокласникът Филостратос Титопулос завоюва престижното второ място с компютърна разработка „Автоматизация при измерване на осветеност в работна среда“ и бе поканен за презентация на заключителната сесия на Националната конференция по физика. Научният доклад има за цел да предложи на бизнеса техническо решение - инструмент под формата на приложение за документиране в реално време на измерването на физичния фактор осветеност. 
Младежката научна сесия е част от събитията, включени в Националния план за отбелязване на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие. Видеоклип на отличения проект ще бъде представен и в Европейската нощ на учените 2023.
П.С. Информация за конференцията е публикувана на сайта на Съюза на физиците в България.