Спечелихме I място на Седмото Национално състезание по компютърни мрежи

На 09 -10 април 2011 във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе VII Национално състезание по компютърни мрежи.

На откриването на състезанието бяха поканени министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на образованието, младежта и науката проф. дин Сергей Игнатов, ректорът на СУ “Св. Климент Охридски” проф. дин Иван Илчев, деканът на ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски” проф. дмн Иван Сосков и Борислав Димитров, управител на СИСКО Системс за България.

За състезанието бяха регистрирани над 100 ученика от цялата страна, като 25 от тях бяха ученици от 12 и 11 клас на ТУЕС към ТУ-София. До втория кръг на състезанието бяха допуснати 15 човека, като 6 от тях бяха от отбора на ТУЕС.

Отборното първо място традиционно е на ТУЕС!

За първи път от седем годишното участие на отбора на ТУЕС, наш ученик завоюва първото място на Национално състезание по компютърни мрежи.

Победителят в състезанието е Валентин Красимиров Габъров!

Валентин Габъров и Александър Спасов ще бъдат включени в Националния отбор на България за участие в международно състезание в гр. Букурещ, Румъния на 24 и 25 юни 2011г.

Останалите петима ученици на ТУЕС, класирани сред първите 15 са: Александър Спасов – шесто място, Владимир Мишев – седмо място, Константин-Асен Гацов – осмо място, Михаил Андреев – десето място, Христо Стефанов – петнадесето място.

Поздравления за победителите и целия отбор на ТУЕС!