Първо издание „Фестивал на науката“ в ТУЕС.

Асоциацията на завършилите ТУЕС (АЗТУЕС), съвместно с Технологично училище “Електронни системи” (ТУЕС) към ТУ-софия проведе първото издание на „Фестивал на науката“ в ТУЕС - финално събитие за участниците в конкурса “Ученически иновационен хъб”, финансиран от Научноизследователския сектор при Технически Университет - София.
Събитието се състоя на 13.11.2021г., в онлайн формат и представи 8 проекта, изготвени от ученици на ТУЕС, под ръководството на 16 ментора - университетски преподаватели и експерти от ИТ бизнеса.
Представените проекти имаха разнообразен характер с различна насоченост и реално приложение – от апликации за бързо и лесно намиране на паркоместа в града, през устройства за засичане на мозъчни вълни, до квантови компютри.

  • Fatherlands: Accelerating Quantum (FAQ) – цели оценка на възможностите на квантови компютри в процеса на откриване на нови материали. Създател: Виолета Кабаджова (12А клас), с ръководител доц. д-р инж. Димитър Николов.
  • Notewell – приложение за писане и споделяне на кратки, ясни и точни план-конспекти, с цел подпомагане на учениците с преговарянето за тестове и изпити, като имат достъп до най-важната, ключова информация, без да се налага да препрочитат урочни статии видео материали. Създатели: Денис Мирчев, Божидар Павлов и Калоян Миладинов (9В клас), с ръководител старши преподавател Мила Нейкова и ментори – Теодора Йовчева (ТУЕС 2020) и Илиян Кордев (ТУЕС 2018).
  • WaterRevival – проект за система за почистване на плаващи пластмасови отпадъци от водни басейни. Създатели: Тома Милков и Бойко Георгиев (12В клас), с ръководител маг. инж. Росен Витанов (ТУЕС 2007) и ментор – Пламен Данов от IBM България.
  • ESPEES – платформа за визуализиране на паркоместата в платените зони на града, посредством множество сензори. Системата предлага и съвременни начини за заплащане на паркинга през мобилно приложение, без необходимост от намесата на служебно лице или закупуване на талони. Създател: Веселин Ангелов (випуск 2021), с ръководител гл.ас. д-р Любомир Богданов, ментор – Георги Кирев (ТУЕС 2005)
  • The Shared Shipping App – цели да усъвършенства процеса на покупка и доставка от различни търговци в чужбина и доставянето им до друга страна, където разходите за дистрибуция са много големи. Създател: Антонио Касабов (12А клас), с ръководител гл.ас. д-р Димчо Димов и ментор – Георги Аспарухов (ТУЕС 2011).
  • Electry – проектът цели да създаде прототип на електромер с разширени възможности за анализ на консумацията на електроенергия и нейното оптимизиране. Създатели: Калоян Дойчинов, Васил Колев и Мартин Божилов (10А клас), с ръководител старши преподавател Валентин Иванов и ментор – Иван Стефанов (ТУЕС 2018) и маг. инж. Владимир Колев.
  • Eleggo – програмируем мозъчно-компютърен интерфейс, който използва електроенцефалография (ЕЕГ) за разчитане на информация от мозъчните вълни на човек и изпълнение на задачи, като откриване на движение на ръцете, насочено мислене и др. Създатели: Мадлен Саркисян, Ангел Пенчев, Богдан Миронов, Симеон Георгиев и Мирослав Мирчев, с ръководител доц. д-р инж. Стела Стефанова и ментор – Владимир Гаристов (ТУЕС 2018).
  • TTT Box – цели да проектира и реализира подвижна метеорологична станция. Основните параметри, които ще измерва са концентрация на фини прахови частици на въглероден диоксид, относителна влажност на въздуха, атмосферно налягане, температура, надморска височина и индекс за качеството на въздуха. Създатели: Радослав Филипов и Димитър Димитров (10В клас), с ръководител гл.ас. д-р Борислав Ганев и ментор – Иван Стефанов (ТУЕС 2018).


Отдадеността на учениците не остана незабелязана от професионалистите в ИТ бранша, ТУ – София и ТУЕС. Събитието беше подкрепено и от годишните партньори на Асоциацията на завършилите ТУЕС: Appolica, DevriX, M2M Services, Ocado Technology, Telelink Business Services & VMware Bulgaria.
„Фестивалът на науката“ показа, че е необходимо да съществува като събитие и дава тласък на креативността и изобретателността на младите учени на България.

Запис на събитието можете да гледате тук.