Отборът на ТУЕС отново спечели отборното първо място на шестото национално състезание по компютърни мрежи 2010

На 09-10 април 2010 във ФМИ на СУ се проведе Шестото национално състезание по компютърни мрежи за ученици. В отбора на ТУЕС се включиха 36 ученици от 11 и 12 клас. До втория етап на състезанието в първите 18 се класираха осем човека. Крайното класиране е както следва: Георги Наков на второ място, Николай Димитров – четвърто място, Виктор Кирилов на седмо място, Георги Петков – единадесето място, Валентин Петров – дванадесето място, Иван Иванов на тринадесето място, Атанас Кожухаров – четиринадесето място, Валентин Габъров на осемнадесето място.

Георги Наков ще бъде включен в отбора на България на международното състезание по компютърни мрежи, което ще бъде в Деберцен, Унгария.

Награждаването на Георги Наков
Отбор на състезанието през 2010г.