KNORK (Promoting Knowledge Work Practices in Education)

Проектът KNORK (Promoting Knowledge Work Practices in Education) се основава на разработването на педагогически модели и технологии за подпомагане на съвместни практики в областта на обучението с помощта на високотехнологични среди. Фокусът е върху подкрепата на преподаватели от висшето и средно образование за насърчаване на практики, свързани със съвместно създаване на знания на обучаемите.

Идеята е да се използва «триалогичен подход» като средство за промяна с цел да се подпомогнат преподавателите към по-систематично включване на нови технологии и творчески методи на преподаване, насочени към работа със знания и необходимите за целта компетенции в цифровите технологии. Насърчава се широкото използване на модерни онлайн учебни платформи, облачни инструменти за сътрудничество и социален софтуер и взаимно обогатяващи се практики между образователните нива, както и между образователните институции и професионалните организации.

Разработените модели и поддържащи технологии ще се въвеждат и експериментират в образователни институции от средното и висше образование в България, Финландия, Италия и Швеция. В проекта са включени 9 партньори от университети и средни училища от Европа като ТУ-София – ФЕТТ и Технологично училище „Елекронни системи“ към ТУ-София (ФЕТТ) са основни и активни участници.

Цели и задачи: 

  • Да се ​​разработят педагогически практики в участващите институции чрез подпомагане на учителите в пре-проектиране на преподаването, използвайки принципите на триалогичния подход и съвременните цифрови технологии.

  • Да се подкрепи установяването на взаимни връзки и да се обогатят контактите между средните и висшите учебни заведения, както и между университетите и професионалните общности от индустрията, с цел да се предоставят на учащите се автентични знания и работни практики.
  • Да се подкрепят учителите при оценяване, адатиране и прилагане на модерни онлайн учебни платформи, облачни инструменти за сътрудничество и социален софтуер в контекста на средно и висше образование.
  • Да се разработят ефективни модели за подкрепа на професионалното развитие на учителите в средните и висшите учебни заведения: практики на взаимно обучение, виртуални работни срещи, контакти партньор към партньор, така че иновациите, педагогическите методи и технологии да могат да се актуализират в ежедневната работа на учителите.
  • Да се създаде онлайн “Re-use” библиотека от разработени материали, така че учители, преподаватели и изследователи да споделят, използват и подобряват създадените педагогически сценарии и материали.
  • “Европеизиране” на учители и образование: подкрепа на европейска мрежа на учителите, така че да могат да се обменят добри практики и учителите да могат да се учат един от друг, за да се намалят разликите в образованието между отделните страни като се обогатяват взаимно от наличното