Ред и условия за прием

За учебната 2018/2019 година в ТУЕС към ТУ-София ще се приемат ученици по следните специалности:

 • Системно програмиране с код 4810201 – 3 паралелки, всяка по 26 ученици
 • Компютърни мрежи с код 5230502 – 1 паралелка от 26 ученици
Кой може да кандидатства?

В Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2017/2018 г.

Специалности
 • Системно програмиране

  Системно програмиране

  Най-задълбочената училищна програма по програмиране в България, която е незаменим трамплин за всеки с амбиции за кариера в ИТ сектора.

  виж повече
 • Комютърни мрежи

  Комютърни мрежи

  Първата крачка към вълнуващата инженерна професия. Ще учите за проектиране на електроника, комункации, мрежи, роботика и IoT.

  виж повече
Приемни изпити и срокове

В новия закон за предучилищно и училищно образование (в сила от 01.08.2016 г.) е премахнат вътрешният изпит по математика за ТУЕС. Затова за учебната 2018/2019 година кандидатите за ТУЕС ще полагат само изпитите от НВО по български език и литература (21 май 2018 г.) и по математика (23 май 2018 г.).

Вид дейност

Срок

Място

1

Подаване на документи за участие в приема на учениците.

от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.

 

Училище - гнездо

2

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране и подаване на заявление за втори етап на класи-ране.

 

от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г.

 

ТУЕС към ТУ-София

3

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г.

 

ТУЕС към ТУ-София

 

Забележка: Подаването на документи за кандидатстване в ТУЕС към ТУ-София на І и ІІI етап ще се извършва в училищата – гнезда, определени от РУО-София.

 

Необходими документи при записване
За записването в ТУЕС са необходими следните документи:
 • Свидетелство за завършено основно образование (завършен 7.клас) – оригинал;
 • Копие от служебната бележка с резултатите от положените изпити на НВО;
 • Пълно медицинско удостоверение от личния лекар със задължително отразени цветоусещане и диоптри;
 • Две актуални снимки;
 • Записването е от 9:00 до 17:00 часа;
Балообразуване

Балът се образува от сбора на:

 • оценката по Български Език и Литература (БЕЛ) от Национално Външно Оценяване (НВО);
 • 3 пъти оценката по Математика от НВО;
 • оценката по Математика от Удостоверението за завършен 7-и клас;
 • оценката по Физика от Удостоверението за завършен 7-и клас;
За контакти

адрес: София, 1750, Младост-1, ул. „Владимир Пашов” №2 (до Окръжна болница)
телефон: 02 875 10 94
е-mail: tues@elsys-bg.org

Директор
доц. д-р инж. Стела Ангелова Стефанова
тел. 02 875 00 40