Седмично разписание на учебния план за II срок

Седмичното разписание на учебния план за II срок може да видите тук.
Седмицата от 07.02.2018 г. е нечетна.