Родителска среща

На 18.04.2018 г. (сряда) от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 8. и 9.клас.

8.а11.кабинет         9.а42.кабинет

8.б14.кабинет         9.б45.кабинет

8.в15.кабинет         9.в46.кабинет

8.г16.кабинет         9.г47.кабинет

 

На 19.04.2018 г. (четвъртък) от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от 10. и 11.клас.

10.а11.кабинет         11.а42.кабинет

10.б14.кабинет         11.б44.кабинет

10.в15.кабинет         11.в45.кабинет

10.г16.кабинет         11.г47.кабинет