Родителска среща

На 21.03.2018 г. (сряда) от 18.30 часа в зала 1151 на 1.блок на ТУ-
София, кв.Дървеница, ще се проведе обща родителска среща.
Срещата се свиква по инициатива на Обществения съвет на ТУЕС.
Присъствието на родителите е желателно.

От ръководството на ТУЕС към ТУ-София