Дипломни работи - ХІІ клас

Графикът за предаване на дипломните работи випуск 2018 е както следва:

1. Специалност Системно програмиране

     на 01.03.2018 г. (четвъртък) от 17:30 до 19:00 часа 31 кабинет

     Необходими документи: 

        - подвързана дипломна работа с отзив на научния ръководител

        - качен сорс код в Github

        - заявление за удължаване с мнение и подпис на научния ръководител


2. Специалност Компютърни мрежи

    на 01.03.2018 г. (четвъртък) от 17:30 до 19:00 часа 21 кабинет

    Необходими документи:

        - подвързана дипломна работа с отзив на научния ръководител

        - качена дипломна работа в Google Drive

        - заявление за удължаване с мнение и подпис на научния ръководител