Календар 2017-2018

В Технологично училище „Електронни системи” към Технически университет – София се подготвят средни специалисти в професионално направление “Автоматика и електроника” по професия “Програмист” със специалност “Системно програмиране” и по професия “Техник на компютърни системи” с две специалности: „Компютърни мрежи” и „Компютърна техника и технологии”. Училището е с разширено изучаване на английски език.